Akcja Watchdog


Bronimy wspólnego!

Akcja Watchdog to program wsparcia dla obywateli, którzy zdecydują się monitorować działanie instytucji publicznych.

W ramach akcji wspierane są wyłącznie inicjatywy bez odniesień ideologicznych, realizowane przez osoby niepowiązane z partiami politycznymi.

Prawnicy pomagają przygotować wnioski o dostęp do informacji publicznej lub złożyć skargę do sądu administracyjnego, socjologowie radzą jak przygotować narzędzie badawcze, politolodzy pomagają ocenić zasadność monitoringu, przeprowadzić go i nagłośnić oraz doprowadzić do zmiany stanu prawnego, jeżeli taka potrzeba wynika z końcowych wniosków po przeprowadzeniu monitoringu.

Aktualności

 • Akademia Watchdog - druga odsłona

  Fundacja "Fundusz Pomocy Studentom" kontynuuje swój projekt kształcenia studentów, doktorantów oraz aktywistów z innych środowisk w zakresie prowadzenia monitoringu obywatelskiego. Druga odsłona cyklu szkoleń pod współnym tytułem... Dalej

 • Stypendia na kierunkach zamawianych były źle zaprojektowane

  Najwyższa Izba Kontroli podsumowała ministerialny program kierunków zamawianych. Prawdopodobnie część pieniędzy podatników została zmarnowana, bo nie przewidziano zwrotu środków w przypadku przerwania studiów (co było nagminne), a stypendia przyznawano nawet... Dalej

Analizy

 • Stypendia o charakterze motywacyjnym dla doktorantów

  Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: PSW) stwarza doktorantom wiele możliwości uzyskania wsparcia z budżetu państwa. Wśród form pomocy finansowej są takie, które mają charakter socjalny (stypendium socjalne) lub pseudosocjalny (stypendium specjalne dla osób... Dalej

 • Pomoc materialna dla doktorantów – wybrane problemy

  Tekst traktuje o świadczeniach pomocy materialnej dla doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 Prawa o szkolnictwie wyższym (dalej: PSW). Przedstawione w nim problemy są często zbieżne z tymi, które dotyczą studentów. Podczas analizy części... Dalej

 • Walka o doktoranta

  Jednym z flagowych elementów rozpoczętej przez Barbarę Kudrycką reformy szkolnictwa wyższego w Polsce była poprawa sytuacji młodych naukowców – w tym również doktorantów. Minęło kilka lat, podczas których wielokrotnie zmieniono przepisy prawa i... Dalej

Dokumenty

 • KODEKS DOBRYCH studenckich PRAKTYK

  Definicje Kodeksu Użyte w niniejszym Kodeksie pojęcia oznaczają odpowiednio: ► Praktyka studencka – rodzaj praktyki zawodowej, która spełnia łącznie trzy warunki: jest odbywana przez studentkę lub studenta, została zaakceptowana przez uczelnię i jest powiązana... Dalej